04/02/20  Tin tức - Sự kiện  146
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020, Phòng GDĐT Cam Lâm đã tổ chức Hooijthi Olympic môn học dành cho học sinh tiểu học của các trường trong toàn Huyện năm học 2019-2020.
 04/02/20  Tin tức - Sự kiện  143
Căn cứ Công văn số 2183/SGDĐT-GDMNTH ngày 03/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố năm học 2019-2020 thì trong khoản thời gian từ 2/13-16/12/2019, Phòng GDDT Cam Lâm đã tổ chức thành công Hội thi giáo ...
 20/03/19  Tin tức - Sự kiện  277
Căn cứ chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi Huyện Cam Lâm năm học 2018-2019, Ban thường vụ Huyện Đoàn cam Lâm đã phối hợp với Phòng GD_ĐT Cam Lâm đã tổ chức Hội thi Phụ trách sao giỏi Huyện Cam Lâm năm học 2018-2019 vào ngày 19/3/2019
 13/03/19  Tin tức - Sự kiện  246
         Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm đã tổ chức Hội thi Tiết đọc thư viện dành cho nhân viên thư viện cấp Huyện trong thời gian từ ngày 25/2 – 01/03/2019.
 11/05/18  Tin nghành GD Cam Lâm  350
Từ ngày 23/4/2018 - 27/04/2018 Phòng GD_ĐT Cam Lâm đã tổ chức Hội Thi " KỂ CHUYỆN BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH"
 11/05/18  Tin nghành GD Cam Lâm  212
Sáng ngày 17/04/2018 Phòng GD-ĐT Cam Lâm đã tổ chức Hội Thi giao lưu học sinh khuyết tậ cấp tiểu Học năm học 2017-2018.