20/05/22  Tin tức - Sự kiện  47
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Cam Lâm năm học 2021 – 2022 , Hội đồng Đội Huyện Cam Lâm tổ chức lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội năm học 2021 – 2022 và huấn luyện phòng ngừa ati nạn thương tích trong học sinh trên địa bàn Cam Lâm.
 19/03/21  Tin tức - Sự kiện  303
Thực hiện công văn số 2264/SGDĐT-GDMNTH ngày 11/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2020-2021. Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Giao lưu Olympic môn học dành cho học sinh cấp Tiểu học năm học 2020-2021.
 19/11/20  Tin tức - Sự kiện  303
Vào ngày 13.11.2020, Phòng GDDT Huyện Cam Lâm đã tổ chức thành công giao lưu Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp cấp Tiểu học Huyện Cam Lâm năm học 2020 - 2021.
 04/02/20  Tin tức - Sự kiện  449
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020, Phòng GDĐT Cam Lâm đã tổ chức Hooijthi Olympic môn học dành cho học sinh tiểu học của các trường trong toàn Huyện năm học 2019-2020.
 04/02/20  Tin tức - Sự kiện  431
Căn cứ Công văn số 2183/SGDĐT-GDMNTH ngày 03/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố năm học 2019-2020 thì trong khoản thời gian từ 2/13-16/12/2019, Phòng GDDT Cam Lâm đã tổ chức thành công Hội thi giáo ...
 20/03/19  Tin tức - Sự kiện  531
Căn cứ chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi Huyện Cam Lâm năm học 2018-2019, Ban thường vụ Huyện Đoàn cam Lâm đã phối hợp với Phòng GD_ĐT Cam Lâm đã tổ chức Hội thi Phụ trách sao giỏi Huyện Cam Lâm năm học 2018-2019 vào ngày 19/3/2019