A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 21/PGD-GDTH ngày 6/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở bậc mầm non và tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 211/KH-THCAN ngày 01/10/2021 của trường Tiểu học Cam An Nam về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; Trường Tiểu học Cam An Nam đã tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi câp trường năm học 2021-2022.

Trong thời gian từ ngày 17/ 01/2022 - 21/ 01 /2022, Trường Tiểu học Cam An Nam đã tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi câp trường năm học 2021-2022.

Hội thi được tổ chức nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của toàn Ngành;

Đồng thời tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp và góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên phổ thông. Và làm cơ sở để tuyển chọn giáo viên tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Huyện.

Giáo viên tham dự Hội thi cấp Trường phải đảm bảo tiêu chuẩn sau:

 - Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường (Đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm học 2020-2021, trong đó các tiêu chí tại Tiêu chuẩn 3 (Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục) và Tiêu chuẩn 4 (Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt)

 Mỗi giáo viên tham dự Hội thi phải có các hồ sơ sau:

  • Bản tự đánh giá Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở mức khá trở lên của năm học 2020-2021.
  • Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc (kèm theo minh chứng)
 Và kết quả đạt được sau Hội thi là tất cả 11 GVCN tham gia Hội thi đều đạt và được công nhận là GVCN giỏi cấp trường năm học 2021 - 2022, đạt 100% trong đó có 1 GVCN đạt laoij xuất sắc và 10 GVCN đạt loại Giỏi.
  • Giáo viên các khối lớp tham gia Hội thi

  • Cô Trần Thị Kim Chi - Phó hiệu trưởng nhà trường tổng kết Hội thi
    Thầy Hoàng Minh Phú - Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng và giấy khen cho các GVCN tham gia và đạt giải trong Hội thi GVCN giỏi câps trường năm học 2021-2022

Tác giả: TRỊNH THỊ MỸ LINH
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết