21/05/22  Tin tức - Sự kiện  50
Thực hiện Công văn số 70/PGDĐT ngày 24/2/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2022.Thực hiện kế hoạch tổ chức triển lãm và giới thiệu sách số 81/KH-TH.CAN ngày 12 / 4 / 2022 của trường TH Cam An Nam.Được sự thống nhất ...
 20/05/22  Tin tức - Sự kiện  102
Căn cứ vào Công văn  về việc triển khai và chỉ đạo điểm Chương trình rèn luyện đội viên Đội THTP Hồ Chí Minh năm học 2021-2022Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2021-2022 của Liên đội TH Cam An Nam và Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội, mục đích yêu cầu của ...
 20/05/22  Tin tức - Sự kiện  46
 Liên đội trường Tiểu học Cam An Nam đã triển khai thực hiện tiết học giáo dục kĩ năng sống với mô hình “Giáo dục nhà trường gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất” theo sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.
 20/05/22  Tin tức - Sự kiện  51
Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022  và thực hiện Kế hoạch công tác thiết bị năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Cam An Nam;Trường Tiểu học Cam An Nam đã tổ chức Hội thi “Tự làm đồ dùng dạy học” cấp trường năm học 2021-2022 dành cho các tổ khối trong trường vào lúc 7 giờ ngày 23/04/ 2022.
 26/01/22  Tin của trường  133
Sáng nay ngày 26/1/2022, trường Tiểu học Cam An Nam đã tổ chức CHƯƠNG TRÌNH TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO XUÂN NHÂM DẦN để trao quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khuyết tật hòa nhâp.
 26/01/22  Tin của trường  121
Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;Căn cứ Công văn số 21/PGD-GDTH ngày 6/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào ...