A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ vào Công văn  về việc triển khai và chỉ đạo điểm Chương trình rèn luyện đội viên Đội THTP Hồ Chí Minh năm học 2021-2022

Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2021-2022 của Liên đội TH Cam An Nam và Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội, mục đích yêu cầu của Chương trình RLĐV và kết quả học tập, rèn luyện của đội viên trong  năm học 2021-2022

          Liên đội Liên đội TH Cam An Nam đã tổ chức Ngày hội công nhận Chương trình rèn luyện Đội viên”  năm học 2021 - 2022 

 

Ngày hội được tổ chức nhằm mục đich đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên” gắn với việc kiểm tra, công nhận, đánh giá, theo dõi quá trình rèn luyện, phấn đấu của đội viên. Từ đó nâng cao chất lượng Đội viên, chất lượng hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi, chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em trong thời kỳ mới.

Tạo phong trào thi đua sôi nổi đối với các em Đội viên trên tất cả các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Đồng thời xây dựng sân chơi lành mạnh để các em Đội viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào Thiếu nhi.

Đồng thời thông qua hoạt động nhằm công nhận, biểu dương, động viên các em Đội viên, Thiếu nhi đã tích cực tham gia hoàn thành tốt các nội dung Chương trình Rèn luyện Đội viên trong năm học 2021-2022.

    

Khối 3

Khối 5
 

       I


Tác giả: TRỊNH THỊ MỸ LINH
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết