Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Phó chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Ngọc Mai
Ngày tháng năm sinh 08/07/1969
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng Tiểu học
Địa chỉ Vĩnh Nam- Cam An Nam- Cam Lâm
Điện thoại 01208005504
Email ntnmai.c1canam.cl@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách