Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Tổ trưởng Tổ 1+ bộ môn Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày tháng năm sinh 29/05/1973
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng Tiểu học
Địa chỉ Vĩnh Nam- Cam An Nam- Cam Lâm
Điện thoại 01202504879
Email ntmlinh.c1canam.cl@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách