Thông tin chi tiết:
Hồ Ngọc Phương
Chủ tịch công đoàn Hồ Ngọc Phương
Ngày tháng năm sinh 01/06/1969
Giới tính Nam
Trình độ Cao đẳng Tiểu học
Địa chỉ Cam Thành Nam- Cam Ranh
Điện thoại 0915822434
Email hnphuong.c1canam.cl@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách