Chiều ngày 19/10/2018 trường Tiểu học Cam An Nam tổ chức dạy minh họa chuyên đề Tiếng Việt 5 (phân môn chính tả) tại lớp 5B - giáo viên dạy cô Huỳnh Thị Đước. 

                

Sau khi dự giờ tiết dạy- toàn trường nghe báo cáo chuyên đề Tiếng Việt 5 (phân môn chính tả) do cô Trần Thị Bảy trình bày và cùng chia sẻ kinh nghiệm qua tiết dạy.

 

                                                              Hình ảnh Sinh hoạt chuyên môn Tổ