Sáng ngày 01/10/2018 trường TH Cam An Nam tổ chức lễ phát động tuần lễ Học tập suốt đời.