Nhằm đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đồng thời tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

Với mục đích phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến; khẳng định vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm nâng cao vai trò, năng lực và sáng tạo trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Trường Tiểu học Cam An Nam đã tổ chức bình bầu GVCN Giỏi năm học 2018 -2019 và có tất cả 10 GVCN tham gia. Và kết quả là 10/10 GVCN ( đạt 100%) được công nhận GVCN cấp trường năm học 2018 - 2019.

                           Thầy Phạm Thanh Huy báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

 

 

​​                        Cô Nguyễn Thị Mạnh Hùng Sương báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp

                                                Cô Huỳnh Thị Đước báo cáo thành tích công tác chủi nhiệm lớp